Toegankelijkheid

Skip to main content

Allemaal anderen (1987)

Allemaal anderenDit jongerenprogramma van de AVRO dat gericht was op jongeren tussen de 12 en 18 jaar, had als doel jongeren te informeren en te inspireren over verschillende onderwerpen. Dit werd gedaan aan de hand van korte filmpjes die jongeren de mogelijkheid gaven om over verschillende onderwerpen te praten.

Eén van de belangrijke onderwerpen dat aan bod kwam was anticonceptie. Het programma gaf jongeren informatie over de verschillende soorten anticonceptie en hoe deze gebruikt kunnen worden. Zo werden jongeren geholpen om een weloverwogen keuze te maken op dit gebied.

Allemaal anderenAndere belangrijke onderwerpen waren feminisme en homoseksualiteit. Het programma liet jongeren zien wat feminisme is en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het bereiken van gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Daarnaast werd ze geleerd wat homoseksualiteit is en hoe deze groep te maken heeft met vooroordelen en discriminatie.

Ook was er aandacht voor het verschil tussen jongens en meisjes. Het programma liet jongeren zien dat er wel degelijk verschillen zijn tussen jongens en meisjes, maar dat deze niet bepalend hoeven te zijn voor wat ze kunnen bereiken of dat ze zich moeten laten beperken door genderstereotypen.

 

Informatie

Aantal afleveringen
4

Uitgezonden door
AVRO (18 augustus - 8 september 1987)

Begintune gezongen door
Klein Orkest

Regie
Rob Greiner

Productie
Jim Swinkels

 


Publicatiedatum: 24 oktober 2010
Laatste aanvulling: 12 juni 2023

© Swinkel Productions / NAA Nederland / AVRO

AVRO, 1987, Jaren 80